Teorija

Uzdevumi

1. Vienādojumu sistēmas, saskaitīšanas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vienādojumu sistēma, ievietošanas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Vienādojumu sistēmas, kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vienādojumu sistēma, kubu summas formula

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Sistēma ar diviem iracionāliem vienādojumiem. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Transcendenta sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Vienādojumu sistēma ar substitūciju. Divi logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vienādojumu sistēma ar logaritmu

Grūtības pakāpe: vidēja

7
12. Transcendenta sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi

1. Sistēma (2014. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Vienādojumu sistēma (2013. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Vienādojumu sistēma ar parametriem (2009. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vienādojumu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vienādojumu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Transcendentas sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Transcendentas sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli