Teorija

Uzdevumi

1. Vienādojumu sistēmas, saskaitīšanas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Vienādojumu sistēma, ievietošanas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Vienādojumu sistēmas, kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Vienādojumu sistēma, kubu summas formula

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Otrās pakāpes vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
6. Sistēma ar diviem iracionāliem vienādojumiem. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Transcendenta sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Vienādojumu sistēma ar substitūciju. Divi logaritmiskie vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Vienādojumu sistēma ar logaritmu

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
12. Transcendenta sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
13. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Vienādojumu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Sistēmas pētīšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Sistēma (2014. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Vienādojumu sistēma (2013. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Vienādojumu sistēma ar parametriem (2009. g.12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Vienādojumu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Vienādojumu sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Transcendentas sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Transcendentas sistēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli