Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (sin) 5♦
2. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un tg) 3♦
3. Reizinājuma vienādība ar 0. Def apgabala ievērošana 1♦