Teorija

Uzdevumi

1. Arksinuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Arkkosinuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Arktangenss

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Vienādojuma sinx=a atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Vienādojuma cosx=a atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Vienādojuma tgx=a atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Vienādojuma ctgx=a atrisināšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (sin)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar cos un ctg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un cos)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar sin un tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Trigonometriskais vienādojums. Divkāršā leņķa formulas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Trigonometriskais vienādojums ar sin(Ax)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (sin)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (cos)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Reizinājuma vienādība ar 0. Def apgabala ievērošana

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
19. Trigonometriskā nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Trigonometriskie vienādojumi (2015. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
2. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Trigonometriskā nevienādība (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli