Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Paralelitāte un perpendikularitāte telpā (stereometrijas pamati)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stereometrijas pamatjēdzieni Ievads stereometrijā
2. Aksiomas Dažas svarīgākās stereometrijas aksiomas
3. Stereometrijas pamatjēdzieni.Telpiska figūra un ģeometrisks ķermenis
4. Stereometrijas pamatjēdzieni. Plaknes novilkšana Plaknes novilkšana (caur taisni un punktu; caur divām krustiskām taisnēm)
5. Stereometrijas pamatjēdzieni. Taišņu paralelitāte
6. Slīpnes Slīpne un tās projekcija plaknē
7. Divplakņu kakts Divplakņu kakta jēdziens un attēlošana
8. TPT Triju perpendikulu teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1♦ Ievads stereometrijā, teorijas pārbaude
2. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1♦ Telpiska figūra un ģeometrisks ķermenis, teorijas pārbaude
3. Stereometrijas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Plaknes novilkšana (caur taisni un punktu; caur divām krustiskām taisnēm), teorijas pārbaude
4. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Slīpnes projekcijas aprēķināšana
5. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Punkta attāluma līdz plaknei aprēķināšana
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Punkta attāluma līdz skaldnei aprēķināšana
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Punkta attāluma līdz kakta šķautnei aprēķināšana
9. Triju perpendikulu teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Triju perpendikulu teorēmas izmantošana vienādsānu trijstūrim
10. TPT 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Triju perpendikulu teorēmas izmantošana taisnleņķa trijstūrim
11. Slīpne šķeļas ar plakni 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Aprēķināt leņķi, ko slīpne veido ar plakni, ja slīpne krusto plakni. Līdzības izmantošana.
12. Šķēluma perimetra aprēķināšana. Piramīda. Trijstūra viduslīnijas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
13. Šķēluma konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ VISC paraugs matemātikas eksāmena uzdevumam (2011)
14. Trijstūra malas aprēķināšana. Plakne vilkta caur trijstūra malu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
15. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
16. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 4♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķēluma konstruēšana (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 2♦ 2. daļas 7. uzd. Kubam doti 3 punkti, pa soļiem jāveic šķēluma plaknes konstrukcija. Skolēnam uzdevums jāpilda uz lapas.
2. Kuba elementi (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 4♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
3. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦
4. Stereometrijas pamati (2007. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Taišņu, kas iet caur punktu, skaita noteikšana.
5. Attālums (2007. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Attāluma aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpne pret plakni 00:15:00 vidēja 7♦ Pārbaudi zināšanas par slīpnēm, kas vilktas pret plakni!
2. Divplakņu kakts 00:15:00 vidēja 4♦ Pārbaudi zināšanas par divplakņu kaktu!
3. Līdzības lietošana stereometrijā 00:10:00 vidēja 7♦ Pārbaudi sevi!
4. Triju perpendikulu teorēma 00:15:00 vidēja 7♦ Pārbaudi, vai proti lietot triju perpendikulu teorēmu!