Teorija

Uzdevumi

1. Varbūtības aprēķināšana pēc klasiskās metodes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 1 spēļu kauliņu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Noteikt varbūtības, ja dota kāršu kava

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 2 spēļu kauliņus)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Ģeometriskā varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Statistiskā varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Relatīvā biežuma izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Varbūtība. Salīdzinājums - izvēlas vienu elementu un izvēlas divus kopas elementus

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode. Kombinatorikas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
10. Kombinatorikas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
11. Kombinatorikas izmantošana, divas kopas

Grūtības pakāpe: augsta

7♦
12. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
14. Varbūtības aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.I

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
15. P aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.II

Grūtības pakāpe: augsta

10♦
16. Kāda varbūtība, ka skaitlis dalās ar 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Pretējā notikuma varbūtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Summas varbūtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Summas varbūtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Neatkarīgu notikumu reizinājuma varbūtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Pretējo notikumu reizinājuma varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Varbūtības aprēķināšana izmantojot notikumu reizināšanu un summu

Grūtības pakāpe: augsta

5♦

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Varbūtību aprēķināšana. Izmanto klasisko un statistisko metodi!

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Varbūtību teorijas ieskaite

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli