Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27♦
1. Dati 1♦
2. Statistikas elementi, tabula 21♦
3. Relatīvais biežums 2♦
4. Statistikas elementi, poligons + 3♦