Teorija

Uzdevumi

1. Ģenerālkopa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Dati

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Histogramma

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Poligons

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Mediāna

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Moda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Amplitūda

Grūtības pakāpe: zema

1♦
13. Standartnovirze

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
14. Histogramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Korelācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Statistikas elementi. dati, to sakārtošana un attēlošana

Grūtības pakāpe: vidēja

27♦
2. Statistikas elementi. datu kopas vidējie lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Statistikas elementi. datu kopas izkliedes mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Statistikas elementi. Jēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli