29.
maijā
Eksāmens ĶĪMIJĀ 12. klasei
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Prizmas virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšana
Par prizmas sānu virsmas laukumu sauc visu prizmas sānu skaldņu laukumu summu.
Taisnas prizmas sānu virsmas laukums  Ssānu=PpamH, kur H ir prizmas augstums.
 
Par prizmas pilnas virsmas laukumu sauc prizmas visu skaldņu laukumu summu.
To veido sānu virsma un abi pamati  Spilnaivirsmai=Ssānu+2Spamatam
 
  
Kubam visas skaldnes ir kvadrāti, tāpēc vienkāršāk ir lietot formulu  Sp.v.kubam=6a2
  
 
Taisnas prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas:
V=SpamatamH
 
Taisnstūra paralēlskaldnim var izmantot formulu  V = abc , kur a, b, c - dimensijas (garums, platums, augstums)
 
Kubam lieto formulu V=a3, kur a - kuba šķautne.
 
 
Prizmas pamatā var būt jebkurš n-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
Svarīgākās laukuma formulas
  
 kubs a2 
 taisnstūris ab 
 rombs absinαahd1d22
 paralelograms absinαah 
 regulārs trijstūris a234 
 taisnleņķa trijstūris ab2ah2 
 patvaļīgs trijstūris absinα2ah2ppapbpc
 trapece a+b2h 
  
Regulāra sešstūra laukuma formula
 
sešstūris teorijai.JPG
Regulāru sešstūri veido 6 regulāri trijstūri.
 
Sregs=6a234, kur a ir sešstūra mala
  
  
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas
  Slīpas prizmas aprēķināšanas formulas nav jāzina vidusskolas matemātikas pamatkursā.