Teorija

Prizmas virsmas laukuma un tilpuma aprēķināšana
Par prizmas sānu virsmas laukumu sauc visu prizmas sānu skaldņu laukumu summu.
Taisnas prizmas sānu virsmas laukums  Ssānu=PpamH, kur H ir prizmas augstums.
 
Par prizmas pilnas virsmas laukumu sauc prizmas visu skaldņu laukumu summu.
To veido sānu virsma un abi pamati  Spilnaivirsmai=Ssānu+2Spamatam
 
  
Kubam visas skaldnes ir kvadrāti, tāpēc vienkāršāk ir lietot formulu  Sp.v.kubam=6a2
  
 
Taisnas prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas:
V=SpamatamH
 
Taisnstūra paralēlskaldnim var izmantot formulu  V = abc , kur a, b, c - dimensijas (garums, platums, augstums)
 
Kubam lieto formulu V=a3, kur a - kuba šķautne.
 
 
Prizmas pamatā var būt jebkurš n-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
Svarīgākās laukuma formulas
  
 kubs a2 
 taisnstūris ab 
 rombs absinαahd1d22
 paralelograms absinαah 
 regulārs trijstūris a234 
 taisnleņķa trijstūris ab2ah2 
 patvaļīgs trijstūris absinα2ah2ppapbpc
 trapece a+b2h 
  
Regulāra sešstūra laukuma formula
 
sešstūris teorijai.JPG
Regulāru sešstūri veido 6 regulāri trijstūri.
 
Sregs=6a234, kur a ir sešstūra mala
  
  
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas
  Slīpas prizmas aprēķināšanas formulas nav jāzina vidusskolas matemātikas pamatkursā.