Teorija

Uzdevumi

1. Izpratnes jautājumi par četrstūra prizmu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Diagonālšķēluma laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Taisnstūra paralēlskaldņa diagonāļu formulas izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Regulāras sešstūra prizmas diagonālšķēlumu laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Kuba elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Taisna paralēlskaldņa diagonāles un leņķa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
7. Trijstūra prizmas tilpums un virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Regulāras trijstūra prizmas tilpums, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Trijstūra prizma, kam pamatā vienādsānu trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Trijstūra prizmas augstuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Prizma. Diagonāles veidotā leņķa ar sānu skaldni izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Regulāra četrstūra prizma ar leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Šķēluma laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Taisns paralēlskaldnis. Šķautņu attiecības izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Prizmas, kuras pamatā rombs, tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Kuba leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Maksimālās vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
18. Prizmas skaldņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Kuba elementi (2015. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Trijstūra prizmas pamata šķautnes aprēķināšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Kuba leņķi (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Taisnstūra paralēlskaldņa augstums (2008. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Trijstūra prizmas tilpums (2005. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Kuba virsma (2001. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Prizma

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Prizma

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦

Metodiskie materiāli