Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Lineārs vienādojums 2 1♦
2. Lineārs vienādojums 1♦
3. Lineārs vienādojums 4 1♦
4. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 3♦
5. Lineārs vienādojums ar parametru 3♦