Teorija

Uzdevumi

1. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Lineārs vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Kvadrātvienādojums. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Vjeta teorēmas izmantošana vienādojuma sastādīšanā

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Substitūcijas metode I

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Substitūcijas metode II

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Substitūcijas metode 6 pakāpes vienādojumam

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
8. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1,5♦
9. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Vienādojums III. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
12. Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Vienādojuma atrisināšana ar grupēšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Augstākas pakāpes v. atrisināšana ar reizinātāja iznešanu pirms iekavām

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
15. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
16. Modulis. Vienādojums formā |x|=a

Grūtības pakāpe: zema

1♦
17. Moduļa definīcijas izprašana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=|g(x)|

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Vienādojums formā x^ n = + -1

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Vienādojums. Līdzīgo moduļu savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
22. Teksta uzdevuma atrisināšana, sastādot kvadrātvienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
23. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Logaritmiskais vienādojums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
25. Grafiskā metode. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
26. Grafiskā metode. Logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
27. Modulis *

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
28. Modulis *

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Grafiskā metode (2015. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Iracionāls vienādojums (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Modulis (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Daļveida vienādojums (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vai proti risināt 1. un 2. pakāpes vienādojumus?

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Vai proti risināt augstāku pakāpju vienādojumus?

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
3. Pārbaudi savas zināšanas par moduli!

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli