Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Algebriskas izteiksmes un vienādojumi. II daļa

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojuma jēdziens. Lineārs vienādojums
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes
3. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma
4. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums
5. Vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1♦ Lineāra vienādojuma atrisināšana
2. Lineārs vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lineāra vienādojuma atrisināšana (ar daļām)
3. Kvadrātvienādojums. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 2♦
4. Vjeta teorēmas izmantošana vienādojuma sastādīšanā 1. izziņas līmenis zema 2♦
5. Substitūcijas metode I 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Bikvadrātvienādojuma atrisināšana
6. Substitūcijas metode II 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Binoma apzīmēšana
7. Substitūcijas metode 6 pakāpes vienādojumam 1. izziņas līmenis augsta 1♦
8. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1,5♦ Vairākas iekavas
9. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Divas iekavas.
10. Vienādojums III. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kubsaknes izmantošana.
11. Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar sadalīšanu reizinātājos 2. izziņas līmenis augsta 3♦
12. Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
13. Vienādojuma atrisināšana ar grupēšanu 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
14. Augstākas pakāpes v. atrisināšana ar reizinātāja iznešanu pirms iekavām 2. izziņas līmenis augsta 4♦
15. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 3♦
16. Modulis. Vienādojums formā |x|=a 1. izziņas līmenis zema 1♦
17. Moduļa definīcijas izprašana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
18. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=a 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
19. Modulis. Vienādojums formā |f(x)|=|g(x)| 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
20. Vienādojums formā x^ n = + -1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
21. Vienādojums. Līdzīgo moduļu savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
22. Teksta uzdevuma atrisināšana, sastādot kvadrātvienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
23. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
24. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Logaritmiskais vienādojums. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
25. Grafiskā metode. Eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
26. Grafiskā metode. Logaritmiskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
27. Modulis * 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojuma ar vairākiem moduļiem atrisināšana. * Ārpus vidusskolas standarta
28. Modulis * 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kvadrātvienādojuma ar moduli atrisināšana.* Ārpus vidusskolas standarta

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiskā metode (2015. g. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1 daļa
2. Iracionāls vienādojums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Eksāmens 1.daļa
3. Modulis (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Eksāmens 2009.g.
4. Daļveida vienādojums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1♦ Eksāmens

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai proti risināt 1. un 2. pakāpes vienādojumus? 00:00:00 vidēja 8♦
2. Vai proti risināt augstāku pakāpju vienādojumus? 00:00:00 vidēja 10♦
3. Pārbaudi savas zināšanas par moduli! 00:00:00 vidēja 4♦