Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata stundu plānojums. Izteiksmes I daļa - Izteiksmes

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojums Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes (pamatskolas algebras atkārtojums)
2. Daļveida izteiksmes. Definīcijas apgabals Definīcijas apgabals racionālai algebriskai izteiksmei
3. Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana
4. Sadalīšana reizinātājos. Kvadrāttrinoms. Grupēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nepilnais kvadrātvienādojums I (c=0) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (c=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
2. Nepilnais kvadrātvienādojums II (c=0) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (c=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
3. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (b=0) (pamatskolas algebras atkārtojums)
4. Nepilnā kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1♦
5. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a =1; b>0) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Pamatskolas algebras atkārtojums
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Pamatskolas algebras atkārtojums.
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a nav 1) 1. izziņas līmenis zema 2♦
8. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1♦
9. Kvadrātu starpības formula 1. izziņas līmenis zema 1♦
10. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1♦
11. Daļas definīcijas apgabala noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
12. Daļas definīcijas apgabala noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noliegums.
13. Nepilnā kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
14. Pilnā kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
15. Pilnā kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
16. Kubu summas vai starpības formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
17. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
18. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
19. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
20. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
21. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
22. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
23. Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 1♦ 3. pakāpes vienādojums

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida izteiksmes vienkāršošana (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 4♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojumu atrisināšana 00:00:00 vidēja 9♦ Pārbaudi, vai atceries kvadrātvienādojumu atrisināšanu!
2. Pārbaudi, vai zini saīsinātās reizināšanas formulas! 00:00:00 vidēja 7♦
3. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos ! 00:00:00 vidēja 15♦
4. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! 00:00:00 vidēja 10♦