1. Grupēšana. Daļas

  2. Kvadrātvienādojums un kvadrāttrinoms

  3. Kvadrātu un kubu formulas