Teorija

Uzdevumi

1. Nepilnais kvadrātvienādojums I (c=0)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Nepilnais kvadrātvienādojums II (c=0)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Nepilnā kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a =1; b>0)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a nav 1)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Starpības kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: zema

1♦
9. Kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Starpības kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Daļas definīcijas apgabala noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Daļas definīcijas apgabala noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Nepilnā kvadrātvienādojuma sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Pilnā kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Pilnā kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Kubu summas vai starpības formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
20. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
22. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
23. Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Pārbaudi, vai zini saīsinātās reizināšanas formulas!

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos !

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
4. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas!

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli