Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija
2. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcijas konstruēšana
3. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas zaru vērsums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas zaru vērsuma noteikšana
2. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar y asi 1. izziņas līmenis zema 1♦
3. Kvadrātfunkcijas virsotne 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas virsotnes koordināšu noteikšana
4. Kvadrātfunkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Kvadrātfunkcijas vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas y=-mx^2 vērtības aprēķināšana, ja dots arguments
6. Kvadrātfunkcijas vērtība II 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments
7. Kvadrātfunkcijas vērtības tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula
8. Kvadrātfunkcijas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Virsotne, tabula, krustpunkts ar Oy asi
9. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
10. Kvadrātfunkcijas augšanas intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātfunkcijas augšanas intervāla noteikšana pēc izteiksmes
11. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība pēc grafika
12. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kvadrātfunkcijas mazākās vērtības noteikšana
13. Maksimālais augstums 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Teksta uzdevums. Lielākā vērtība
14. Maksimālais tilpums 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Teksta uzdevums. Lielākā vērtība. Maksimālā tilpuma aprēķināšana
15. Maksimālais laukums 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Teksta uzdevums. Taisnstūra maksimālā laukuma aprēķināšana, ja dots perimetrs.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana Citi vidēja 8♦ 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas virsotne un vērtības 00:00:00 vidēja 6♦ Virsotnes sakņu un vērtību aprēķināšana
2. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana 00:00:00 vidēja 13♦ Pārbaudu zināšanas par kvadrātfunkciju!
3. Kvadrātfunkcijas pielietojums 00:00:00 vidēja 9♦ Pārbaudu zināšanas par kvadrātfunkciju!