Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Trigonometrija. Perioda noteikšana (2009. g. eksāmens) 1♦
2. Grādu pārveidošana par radiāniem 2♦
3. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana 2♦
4. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana 1♦