Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Pieskares slīpuma leņķa tangenss 1♦
2. Pieskares virziena koeficients 1♦
3. Pieskares vienādojums 1♦