Uzdevumi

1. Pieskares slīpuma leņķa tangenss

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Pieskares virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli