Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22♦
1. Analizē datus un atbildi jautājumus par rūpniecības attīstību 2♦
2. Analizē datus un papildini tekstu par lauksaimniecību 12♦
3. Izvēlies naudaszīmi raksturojošu aprakstu 1♦
4. Nosaki skaidroto jēdzienu par naudas sistēmu 1♦
5. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem 1♦
6. Nosaki pareizos attēlu raksturojumus 2♦
7. Vērtē avota tekstu par ārējo tirdzniecību 3♦