Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Naudas sistēma 1♦
2. Savieto rūpniecības nozares ar to produkciju 3♦
3. Izvēlies atbildi jautājumam par rūpniecības atjaunošanu 1♦
4. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts 1♦
5. Nosaki atbilstošo lauksaimniecības attēla aprakstu 1♦
6. Nosaki pareizos raksturojumus lauksaimniecību ilustrējošiem attēliem 2♦
7. Izvērtē un izvēlies apgalvojumus par transportu un sakariem 1♦
8. Analizē naudas attēlus 2♦
9. Nosaki pareizos fotogrāfiju aprakstus 2♦
10. Nosaki pareizās atbildes bankas raksturojumam 1♦