Teorija

Kārtas skaitļa vārdi

Skaitļa vārdi, kuri nosauc secību, kādā priekšmeti vai dzīvas būtnes seko cits citam, ir kārtas skaitļa vārdi.
Piemērs:
pirmais, otrais, desmitais, četrpadsmitais

Kārtas skaitļa vārdus tekstā apzīmē ar arābu cipariem, liekot aiz tiem punktu
Piemērs:
1. (pirmais); 11. (vienpadsmitais), 70. (septiņdesmitais)

Kārtas skaitļa vārdus apzīmē ar romiešu cipariem. Aiz tiem punktu neliek, ja apzīmē nodaļas grāmatās, gada mēnešus u.c.
Piemērs:
I daļa, XXI gadsimts

Aiz kārtas skaitļa vārdiem, kuri apzīmēti ar romiešu cipariem un norāda plāna punktus, liek punktu.
Piemērs:
Plāns.
I. Tēls- dejas kompozīcijas būtība.
II. Dejas kompozīcijas likumu attīstības vēsture.
III. Kompozīcijas veidošanas metodes un paņēmieni.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 92..lpp.