Teorija

Ir lokāmi un nelokāmi skaitļa vārdi.
 
Lokāmie skaitļa vārdi
viens - deviņi
Loka kā I vai IV deklinācijas lietvārdus.
Šiem skaitļa vārdiem nav vokatīva locījuma.
trīsLoka īpatnēji.
desmits, simts, miljons 
Loka kā I deklinācijas lietvārdus.
tūkstotisLoka kā II deklinācijas lietvārdus.
Skaitļa vārdu savienojumiLoka tikai pēdējo vārdu, izņemot pilnu desmitu, simtu, tūkstošu, miljonu utt. apzīmējumus, kuros loka katru vārdu.
DaļskaitļiLoka katru vārdu.
 
Nviena, divi, simts, tūkstotis
Ģvienas, divu, simta, tūkstoša
Dvienai, diviem, simtam, tūkstotim
Avienu, divus, simtu, tūkstoti
Iar vienu, ar diviem, ar simtu, ar tūkstoti
Lvienā, divos, simtā, tūkstotī
 
Skaitļa vārdu savienojumus veido vairāki vārdi.
Locīšana var notikt divējādi: lokot tikai pēdējo vārdu vai lokot visus savienojuma vārdus.
 
Ndivdesmit četridivi simti
Ģdivdesmit četrudivu simtu
Ddivdesmit četriemdiviem simtiem
Adivdesmit četrusdivus simtus
Iar divdesmit četriemar diviem simtiem
Ldivdesmit četrosdivos simtos
 
Nelokāmie skaitļa vārdi: vienpadsmit - deviņpadsmit,desmit, simt, tūkstoš, salikteņi ar otro daļu -desmit, -padsmit, -simt, -tūkstoš, daļskaitļi, kas beidzas ar -pus, un daļskaitļu savienojumi ar pusi.
Piemērs:
Vienpadsmit gadi pagājuši.
Vienpadsmit gados daudz izdarīts.
  
Divarpus gadi pagājuši kopš tā brīža.
Pēc divarpus gadiem es beigšu skolu.
  
Trīstūkstoš skrējēju izgāja uz starta.
Trīstūkstoš skrējējus no gaisa filmēja drons.