Teorija

1. Saziņa

Uzdevumi

1. Monologs, dialogs, diskusija

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Sarunas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Saziņas kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Informācijas iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Pareizrakstības vingrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Informācijas apmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

17♦

Metodiskie materiāli