Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņa Valodas līdzekļu mērķtiecīgs izmantojums saziņā - 1 st. Monologs (1st.), dialogs (2 st.), diskusija (3 st.). Saziņas kultūra (1 st.). Pārbaudes darbs 2 st.) 1.- 22.septembris. Kopā 10 stundas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teorētisku jautājumu apguve par tēmu "Saziņa".
2. Sarunas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Teksta detalizēta lasīšana. Sarunas dalībnieku skaita noteikšana. Sarunas dalībnieku secības ievērošana.
3. Valodas kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.
4. Saziņas kultūra 1. izziņas līmenis zema 2p. Runātāja un klausītāja kultūra
5. Valodas kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.
6. Informācijas iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
7. Pareizrakstības vingrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atkārtojums par darbības vārdu pareizrakstību (patskaņa a vai ā ievietošana)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas apmaiņa 00:00:00 vidēja 9p. Informācijas ieguves veidi un saziņas kultūra
2. Saziņa 00:00:00 vidēja 17p. Pārbaudes darbs. Teorētiski un prakstiski uzdevumi. Monolgs, dialogs, valodas kultūra, informācijas iegūšana.