Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņa Valodas līdzekļu mērķtiecīgs izmantojums saziņā - 1 st. Monologs (1st.), dialogs (2 st.), diskusija (3 st.). Saziņas kultūra (1 st.). Pārbaudes darbs 2 st.) 1.- 22.septembris. Kopā 10 stundas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teorētisku jautājumu apguve par tēmu "Saziņa".
2. Sarunas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Teksta detalizēta lasīšana. Sarunas dalībnieku skaita noteikšana. Sarunas dalībnieku secības ievērošana.
3. Valodas kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 10♦ Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.
4. Saziņas kultūra 1. izziņas līmenis zema 2♦ Runātāja un klausītāja kultūra
5. Valodas kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.
6. Informācijas iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
7. Pareizrakstības vingrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Atkārtojums par darbības vārdu pareizrakstību (patskaņa a vai ā ievietošana)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas apmaiņa 00:00:00 vidēja 9♦ Informācijas ieguves veidi un saziņas kultūra
2. Saziņa 00:00:00 vidēja 17♦ Pārbaudes darbs. Teorētiski un prakstiski uzdevumi. Monolgs, dialogs, valodas kultūra, informācijas iegūšana.