Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17♦
1. Monologs, dialogs, diskusija 1♦
2. Sarunas dalībnieki 1♦
3. Valodas kultūra 10♦
4. Pareizrakstības vingrinājums 4♦
5. Informācijas iegūšana 1♦