Teorija

Lokāmie ciešamās kārtas tagadnes divdabji
Lokāmie ciešamās kārtas tagadnes divdabji izsaka iespējamību par priekšmeta lietojumu vai darbības norises vietu.
 
Piemērs:
dzeramais ūdens – ūdens, ko var dzert
guļamā istaba – istaba, kurā var gulēt
 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
1) dzimte – sieviešu un vīriešu;
Piemērs:
lasāmā grāmata – sieviešu dzimte
lasāmais žurnāls – vīriešu dzimte
 
2) skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
Piemērs:
lasāmā grāmata – vienskaitlis
lasāmās grāmatas – daudzskaitlis
 
3) locījumi;
Piemērs:
lasāmā grāmata – vienskaitļa nominatīvs
lasāmo grāmatu – vienskaitļa akuzatīvs
 
4) noteiktā un nenoteiktā galotne;
Piemērs:
lasāma grāmata – nenoteiktā galotne;
lasāmā grāmata – noteiktā galotne
 
Lokāmos ciešamās kārtas tagadnes divdabjus veido no darbības vārda tagadnes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu-ams, -ama, -āms, -āma.
Nenoteiksme
Tagadnes forma
Tagadnes celms
Divdabis
pacelt
[es] paceļu
paceļ
paceļams
paceļama

Svarīgi!
Lokāmos ciešamās kārtas tagadnes divdabjus neveido no atgriezeniskajiem* darbības vārdiem.

Teikumā šie divdabji ir apzīmētāji un izteicēji.
Apzīmētājs
Izteicējs
Pazīstams aktieris pirms katras izrādes kafejnīcā pērk smalkmaizītes.

kāds aktieris? – pazīstams
Aktieris plašākai publikai ir pazīstams kopš saņēma Spēlmaņu nakts balvu.

kāds ir aktieris? – [ir] pazīstams

Ja divdabis veidots no III konjugācijas darbības vārdiem, kam nenoteiksmē ir izskaņa –īt, -īties, -ināt, -ināties, tad lokāmajam ciešamās kārtas tagadnes divdabim izskaņā rakstāms garais patskanis ā.
mācīt
mācāms
mācāma
meklēt
meklējams
meklējama

______________________________________________________
* Atgriezeniskie darbības vārdi nenoteiksmē beidzas ar galotni -ties.

Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 115.- 116.lpp.