Teorija

Lokāmie ciešamās kārtas pagātnes divdabji
Lokāmie ciešamās kārtas pagātnes divdabji izsaka jau notikušu darbību.
 
Piemērs:
lasīta grāmata – grāmata, kas jau ir izlasīta
adīts džemperis – džemperis, kas jau ir noadīts
 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
1) dzimte – sieviešu un vīriešu;
Piemērs:
lasīta grāmata – sieviešu dzimte
lasīts žurnāls – vīriešu dzimte
 
2) skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
Piemērs:
lasīta grāmata – vienskaitlis
lasītas grāmatas – daudzskaitlis
 
3) locījumi;
Piemērs:
lasīta grāmata – vienskaitļa nominatīvs
lasīto grāmatu – vienskaitļa akuzatīvs
 
4) noteiktā un nenoteiktā galotne;
Piemērs:
lasīta grāmata – nenoteiktā galotne;
lasītā grāmata – noteiktā galotne
 
Lokāmos ciešamās kārtas tagadnes divdabjus veido no darbības vārda nenoteiksmes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu –ts, -ta.
Darbības vārds nenoteiksmē
Nenoteiksmes celms
Divdabis
lasīt
lasī
lasīts
lasīta

Teikumā šie divdabji ir apzīmētāji un izteicēji.
Apzīmētājs
Izteicējs
Lasītā grāmata lika aizdomāties.
kāda grāmata? – lasītā
Visas Enidas Blaitones grāmatas jau ir lasītas.
kādas ir grāmatas? – [ir] lasītas

Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība
Tā kā divdabja izskaņā, tāpat kā nenoteiksmes galotnē, ir līdzskanis t, kas iespaido blakus esošos līdzskaņus, tad arī šī divdabja rakstībā jāievēro tie paši pareizrakstības noteikumi, kas attiecas uz nenoteiksmes pareizrakstību.
 
Divdabja izskaņā ir nebalsīgais līdzskanis t, ja pirms šī līdzskaņa vārdā atrodas balsīgs līdzskanis, tad arī tas izrunā kļūst nebalsīgs.
Piemērs:
nogāzts – [nogāsc]
apģērbts – [abģērpc]
 
Lai pārliecinātos par pareizā līdzskaņa rakstību pirms divdabja izskaņas, darbības vārds, no kura veidots divdabis, jāpārveido pagātnē.
Piemērs:
nogāzts – nogāza
apģērbts – apģērba
 
Minētajam likumam ir arī izņēmumi.
1) Ja pagātnē dzirdams dz, tad nenoteiksmē un divdabī tā vietā rakstāms g.
 
Piemērs:
izkliedza – izkliegt - izkliegt
palūdza – palūgt - palūgts
 
2) Ja pagātnē dzirdams c, tad nenoteiksmē un divdabī tā vietā rakstāms k.
 
Piemērs:
paveica – paveikt - paveikts
 
3)  Ja pagātnē dzirdams t vai d, tad nenoteiksmē un divdabī to vietā rakstāms s.
 
Piemērs:
pameta - pamest - pamests
aizveda - aizvest - aizvests
 
Vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīva divdabja izskaņa –ts tiek izrunāta kā [c]. Latviešu valodā piedēkļa un galotnes sadurā izrunā šādas skaņu pārmaiņas notiek, bet rakstīt gan tā nedrīkst.
Lai pareizi rakstītu lokāmo ciešamās kārtas vīriešu dzimtes divdabi vienskaitļa nominatīvā, ir:
1) jāatceras, ka neviens lokāmais vārds nevienā locījumā nekad nebeidzas ar līdzskani c;
                                                           vai
2) jāpārveido divdabis citā locījuma formā, kur skaidri dzirdams piedēkļa līdzskanis t pirms galotnes līdzskaņa s, piemēram, noburts – noburti.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 175.- 119.lpp.