Teorija

Lokāmie darāmās kārtas pagātnes divdabji
Lokāmie darāmās kārtas pagātnes divdabji nosauc kādu sasniegtu stāvokli vai pabeigtu darbību.
 
Piemērs:
atnācis draugs – draugs, kas jau ir klāt
uzziedējis kaktuss – kaktuss jau zied
 
Šiem divdabjiem piemīt darbības vārda un īpašības vārda daba.
Tiem, tāpat kā īpašības vārdiem, ir:
1) dzimte – sieviešu un vīriešu;
Piemērs:
izdīdzis asns – vīriešu dzimte
uzziedējusi roze – sieviešu dzimte
 
2) skaitlis – vienskaitlis un daudzskaitlis;
Piemērs:
uzziedējusi roze – vienskaitlis
uzziedējušas rozes - daudzskaitlis
 
3) locījumi;
Piemērs:
uzziedējusi roze – vienskaitļa nominatīvs
uzziedējušas rozes – vienskaitļa ģenitīvs vai daudzskaitļa nominatīvs
 
4) noteiktā un nenoteiktā galotne;
Piemērs:
uzziedējusi roze – nenoteiktā galotne;
uzziedējusī roze – noteiktā galotne
 
 
Lokāmos darāmās kārtas pagātnes divdabjus veido no darbības vārda pagātnes celma, pievienojot divdabim raksturīgo izskaņu –usi, -usies vai galotni –is, -ies.
Nenoteiksme
Pagātnes forma
Pagātnes celms
Divdabis
ziedēt

atvērties
[es] ziedēju

[es] atvēros
ziedēj

atvēr
ziedējis
ziedējusi

atvēries
atvērusies

Teikumā šie divdabji var būt gan apzīmētāji, gan izteicēji, gan veidot divdabja teicienu (skat. Divdabja teiciens).
 
Apzīmētājs
Izteicējs
Izplaukušās rozes izskatījās brīnišķīgi.

kādas rozes? - izplaukušās
Rozes bija izplaukušas vakar.

ko bija darījušas rozes? – [bija] izplaukušas

Izteicējs, kas izteikts ar lokāmo darāmās kārtas divdabi, atbild uz jautājumiem:
ko esmu darījis/darījusi?
ko biju darījis/darījusi?
ko būšu darījis/darījusi?

Protams, jautājums var būt arī citā personu formā, kā arī nolieguma formā, piemēram, ko viņš nebija darījis?.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 110. - 113.lpp.