Teorija

Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes
Salīdzinot kādam priekšmetam vai dzīvai būtnei piemītošās pazīmes vai īpašības, tiek izmantotas īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
 
Salīdzināmās pakāpes ir īpašības vārda formas, kas norāda uz kādas pazīmes vai īpašības intensitāti, kvalitāti, kvantitāti u.tml.
 
Piemērs:
Līst lietus, parādās peļķes.
Man ir slapjas kājas.

Lietus līst vēl arvien, peļķes kļūst arvien lielākas.
Manas kājas ir slapjākas nekā pirms piecām minūtēm.

Lietus gāž aumaļām, es brienu ūdenī līdz ceļiem.
Kamēr tieku līdz mājām, manas kājas ir visslapjākās kājas pasaulē.
 
slapjas – slapjākas - visslapjākās
 
Ir 3 īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
Pakāpe
Pamata pakāpe
Pārākā pakāpe
Vispārākāpakāpe
Skaidrojums
Pamata pakāpē īpašības vārds tikai nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes pazīmi, nesalīdzinot to ar kādam citam priekšmetam vai dzīvai būtnei piemītošu pazīmi vai īpašību.
 
Pamata pakāpē īpašības vārdam var būt gan noteiktā, gan nenoteiktā galotne.
Pārākajā pakāpē nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes pazīmi, kas piemīt lielākā mērā nekā citam priekšmetam vai dzīvai būtnei.
 
Pārākajā pakāpē īpašības vārdam var būt gan noteiktā, gan nenoteiktā galotne.
Vispārākajā pakāpē nosauc priekšmeta vai dzīvas būtnes pazīmi, kas piemīt vislielākā mērā nekā citam priekšmetam vai dzīvai būtnei.
 
Vispārākajā pakāpē īpašības vārdam ir tikai noteiktā galotne.
Piemēri
Piemērs:
labs
maiga
varenais
skaistā
Piemērs:
labāks
maigāka
varenākais
skaistākā
Piemērs:
vislabākais
vismaigākā
visvarenākais
visskaistākā

Pārākās pakāpes veidošana
Pārāko pakāpi veido no īpašības vārda pamata pakāpes celma, pievienojot attiecīgo izskaņu.
Ja pārāko pakāpi veido īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni, tad pievieno izskaņas:
- āks vīriešu dzimtes vārdiem;
Piemērs:
zaļš - zaļāks;

-āka sieviešu dzimtes vārdiem;
Piemērs:
zaļa - zaļāka.
Ja pārāko pakāpi veido īpašības vārdiem ar noteikto galotni, tad pievieno izskaņas:
- ākais vīriešu dzimtes vārdiem;
Piemērs:
zaļais - zaļākais;

-ākā sieviešu dzimtes vārdiem;
Piemērs:
zaļā - zaļākā.

Vispārākās pakāpes veidošana
Vispārāko pakāpi veido no īpašības vārda pārākās pakāpes celma, tam pievienojot vis- un noteikto galotni.

Piemērs:
zaļš - zaļāks -viszaļākais
zaļais - zaļākais - viszaļākais
zaļa - zaļāka- viszaļākā
zaļā - zaļākā - viszaļākā

Svarīgi!
Īpašības vārdiem, kuri sākas ar s, vispārākajā pakāpē blakus rakstāmi divi līdzskaņi s.
Piemērs:
skaista – visskaistākā
stiprs – visstiprākais

Vispārāko pakāpi var izteikt, izmantojot īpašības vārda pārāko pakāpi kopā ar vārdu pats/pati.

Piemērs:
pati zaļākā
pats zaļākais

Svarīgi!
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes neveido tiem īpašības vārdiem, kuri izsaka pazīmes vai īpašības, kuras nespēj pamazināties un palielināties.
Tie ir:
īpašības vārdi ar izskaņām –ējs, ējais, -ēja, ējā
Piemērs:
galējs, vidējais, galēja, vidējā
lielākā daļa īpašības vārdu ar izskaņām –īgs, -īgais, -īga, -īgā
Piemērs:
mūžīgs, mūžīgais, mūžīga, mūžīgā
lielākā daļa īpašības vārdu ar izskaņām –isks, -iskais, -iska, -iskā
Piemērs:
vēsturisks, vēsturiskais, vēsturiska, vēsturiskā
svešvārdi, kuru nozīme jau izsaka vispārāko pakāpi
Piemērs:
maksimāls – vislielākais
minimāls – vismazākais
optimāls – vispiemērotākais
daži latviskas cilmes vārdi
Piemērs:
bass, kurls, mēms
 
Svarīgi!
Celms ir vārda daļa bez  galotnes.
Salīdzinājumu veidošana
Veidojot salīdzinājumus, var izmantot:
1) pārākās pakāpes formu kopā ar prievārdu par;

Piemērs:
Vasara ir siltāka par pavasari.

2) pārākās pakāpes formu kopā ar nekā vai;
Svarīgi!
nekā – lieto, izsakot apgalvojumu;
kā – izsakot noliegumu.
 
Piemērs:
Vasara ir siltāka nekā pavasaris.
Pavasaris nav siltāks kā vasara.
 
Svarīgi!
Salīdzinājumos pirms vārdiem kā, nekā, it kā komatu neliek.
Piemērs:
Pēc pavasara talkas meži ir tīrāki nekā pirms tās.
BET!
Piemērs:
Arī tu vari domāt, kā vēl varētu uzlabot zemes stāvokli un gaisa tīrību.
 

Atsauce:
Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas kultūra teorijā un praksē/Aina Rubīna. -Rīga: Zvaigzne ABC, [b.g]. -188 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 31. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 107. - 112. lpp.