Teorija

Uzdevumi

1. Vienkārša teikuma iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Saikļa "un" nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Saikļa "un" nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Teikuma palīglocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Pieturzīmes starp vienl. teik. loc.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Salikta pakārtota teikuma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Palīgteikumu skaits saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Salikta teikuma uzbūve un rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli