Teorija

Vienlīdzīgi teikuma locekļi
Vienlīdzīgi teikuma locekļi:
1) paskaidro vienu un to pašu vārdu;
2) atbild uz vienu un to pašu jautājumu;
3) visbiežāk pieder vienai un tai pašai vārdšķirai.
 
Vienlīdzīgi var būt visi teikuma locekļi – gan virslocekļi, gan palīglocekļi.
Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti
Piemērs:
Vērsis, auns, cūka, zoss  un  gailis dzīvoja laimīgi.
Vienlīdzīgi izteicēji
Piemērs:
Dzīvoja sieviņa,  turēja gotiņu.
Vienlīdzīgi apzīmētāji
Piemērs:
Mazā, nabadzīgā mājiņā dzīvoja abi vecīši.
Vienlīdzīgi papildinātāji
Piemērs:
Lapsa skatījās  gan uz rausīti, gan vistiņu.
Vienlīdzīgi apstākļi
Piemērs:
Sētā un mežā, un laukā visi runāja par gaidāmo zvēru karu.
 
Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt gan sakārtojuma saikļi, gan tie var būt virknēti bez saikļiem.
Tieši savstarpējais saistījums nosaka pieturzīmju lietošanu vienlīdzīgu teikuma locekļu virknēs.
 
Komatu starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem neliek:
◊ ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista saikļi
un, vai, jeb;
Reiz mežā satikās lapsa un  zaķis.
Komatu starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem liek:
1) pirms saikļiem
bet, tomēr, turpretī, turpretim, taču, kaut gan, kaut arī, nevis, lai gan, lai arī;
Piemērs:
Dzērve skatījās, bet neko neteica.
 
2) atkārtotā saikļa priekšā, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista saikļi
un, vai;
Lapsa skrien pa pagalma vidu un ierauga gaili sēžam uz sētas, un uzrunā to.
 
3) atkārtotā vārda priekšā, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista vārdi
gan – gan, ne – ne, nedz – nedz, te – te, drīz – drīz, jo – jo;
Piemērs:
Ne  suns, ne  kaķis neticēja lapsas solījumiem.
 
4) otrā daļas priekšā, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista saikļi
kā – tā, ne vien – bet arī, vai nu – vai, tiklab – kā, nevis – bet, ne tikvien – bet arī.
  gailis, tā  vistas ātri vien nokļuva viltīgā kūmiņa nagos.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 333 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 38. - 39.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei/Gunta Sālījuma, Vija Valtere. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 202 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 101.lpp.