Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datīva locījums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Dotos vārdus locīt datīva locījumā.
2. Vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 2♦ Apstākļa vārdu pareizrakstība.
3. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašvārdu rakstība.
4. Vārda "lūzt" un tā atvasinājumu dažādu formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vārds "lūst" vai "lūzt".
5. Vietniekvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 2♦ Vietniekvārdu pareizrakstības novērtējums. Risinājuma soļos dots nepareizi uzrakstīto vietniekvārdu labojums.
6. Divdabji ar izskaņām -dams, -dama 1. izziņas līmenis zema 2♦ Daļēji lokāmais divdabis.
7. Pavēles izteiksme 1. izziņas līmenis zema 2♦ Veido pavēles izteiksmi!
8. Sajūta/izjūta 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kad rakstīt sajūta, kad - izjūta!
9. Lietišķs 1. izziņas līmenis zema 2♦ Kad rakstāms vārds lietišķs?
10. Līdzskaņa -s dubultojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Kādā gadījumā vispārākās pakāpes formā rodas līdzskaņa -s dubultojums.
11. Komati 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Liec pareizi komatus!
12. Kļūdas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Labo kļūdas dotajos teikumos!
13. Deklinācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārdu un to piederības konkrētai deklinācijai noteikšana.
14. Teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saliec teikuma daļas loģiskā secībā, liekot visas nepieciešamās pieturzīmes!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanu pārbaude 00:00:00 vidēja 12♦ Pārbaudi savas zināšanas. Grūtākas pakāpes tests.
2. Zināšanu pārbaude 00:00:00 vidēja 12♦ Atkārtojums. Vieglākas pakāpes tests.