Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datīva locījums 1. izziņas līmenis zema 2p. Dotos vārdus locīt datīva locījumā.
2. Vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 2p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
3. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašvārdu rakstība.
4. Vārda "lūzt" un tā atvasinājumu dažādu formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārds "lūst" vai "lūzt".
5. Vietniekvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis zema 2p. Vietniekvārdu pareizrakstības novērtējums. Risinājuma soļos dots nepareizi uzrakstīto vietniekvārdu labojums.
6. Divdabji ar izskaņām -dams, -dama 1. izziņas līmenis zema 2p. Daļēji lokāmais divdabis.
7. Pavēles izteiksme 1. izziņas līmenis zema 2p. Veido pavēles izteiksmi!
8. Sajūta/izjūta 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kad rakstīt sajūta, kad - izjūta!
9. Lietišķs 1. izziņas līmenis zema 2p. Kad rakstāms vārds lietišķs?
10. Līdzskaņa -s dubultojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Kādā gadījumā vispārākās pakāpes formā rodas līdzskaņa -s dubultojums.
11. Komati 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Liec pareizi komatus!
12. Kļūdas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Labo kļūdas dotajos teikumos!
13. Deklinācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu un to piederības konkrētai deklinācijai noteikšana.
14. Teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saliec teikuma daļas loģiskā secībā, liekot visas nepieciešamās pieturzīmes!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanu pārbaude 00:00:00 vidēja 12p. Pārbaudi savas zināšanas. Grūtākas pakāpes tests.
2. Zināšanu pārbaude 00:00:00 vidēja 12p. Atkārtojums. Vieglākas pakāpes tests.