Uzdevumi

1. Datīva locījums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Īpašvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vārda "lūzt" un tā atvasinājumu dažādu formu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Divdabji ar izskaņām -dams, -dama

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Pavēles izteiksme

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Sajūta/izjūta

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Lietišķs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Līdzskaņa -s dubultojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Komati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Kļūdas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Deklinācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli