Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Atvasinātie un pirmatnējie vārdi 2♦
2. Skaitļa vārdi 5♦
3. Lietišķs 2♦
4. Līdzskaņa -s dubultojums 2♦
5. Kļūdas 1♦