Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vecākiem Informācija vecākiem
2. Fonemātiskā dzirde Fonemātiskā dzirde. Jēdziens. Problēmas. Attīstīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu saklausīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Skaņu diferencēšana. Īso un garo patskaņu saklausīšana vārdā dažādās pozīcijās.
2. Vārda sākumskaņa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārda sākumskaņas noteikšana un atbilstošā burta uzrakstīšana.
3. Kopīgais un atšķirīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jēdzieni
4. Vārda sākuma skaņa/burts 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaņa. Burts
5. Divskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaņa. Burts
6. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaņa. Burts
7. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem)
8. Salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
9. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārddarināšana
10. Vārda forma teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prievārdu ar ģenitīvu lietojums teikumā
11. Salikteņu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārddarināšana
12. Darbības vārdu formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbības vārda pavēles izteiksme
13. Atbilstošā vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sakārtojuma saikļu lietojums
14. Teikumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārdu secība teikumā
15. Vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda, vietniekvārda skaitlis
16. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lietvārda dzimtes un skaitļa saskaņojums
17. Teksta uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Klausīšanas prasmes pārbaude

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana 00:00:00 vidēja 3♦ Vārddarināšanas tests

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa. Burts. 00:00:00 vidēja 7♦ Skaņas un burta noteikšana/rakstīšana vārda sākumā.