Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Vārda sākumskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Kopīgais un atšķirīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vārda sākuma skaņa/burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Divskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Vārda forma teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Salikteņu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Darbības vārdu formu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Atbilstošā vārda izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Vārda skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Vārddarināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli