Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu saklausīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Vārda sākumskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Skaņu saklausīšana noteiktā pozīcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Kopīgais un atšķirīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Vārda sākuma skaņa/burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Divskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Vārda forma teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Salikteņu darināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Darbības vārdu formu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Atbilstošā vārda izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Vārda skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Vārda dzimtes un skaitļa saskaņojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Skaņa. Burts

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Vārddarināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli