22.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kultūras mainīguma procesi Prot raksturot kultūras mainīguma procesus, spēj analizēt tos, minēt piemērus.
2. Kultūras stabilitāte Izprot faktorus, kas veicina kultūras stabilitāti, prot raksturot tos ar piemēriem.
3. Kultūras difūzija Izprot jēdziena "kultūras difūzija" nozīmi, prot raksturot dažādos kultūras difūzijas veidus, paskaidrot tos ar piemēriem no kultūras vēstures.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas vides izmaiņas, jaunu uzskatu ieviešanas sabiedrībā ietekme uz kultūru 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot dabas vides izmaiņas ietekmi uz kultūru, izprot dabas vides ietekmi uz kultūras attīstību Latvijas teritorijā; prot raksturot jaunu uzskatu sistēmu izveidi sabiedrībā un tās ietekmi uz kultūras procesiem Latvijas teritorijā.
2. Valsts politikas ietekme uz kultūras procesiem 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Pētera 1 reformas, kuras skar kultūras jomu.
3. Sabiedrības izolētība kā kultūras stabilitātes iemesls. Janomami 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot janomami cilts ikdienu kā piemēru kultūras stabilitātei sabiedrības izolētības dēļ.
4. Reliģijas loma kultūras stabilitātē. Islāma māksla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot islāma reliģijas nostādnes attiecībā pret mākslu, prot šīs mākslas pazīmes saskatīt attēlos.
5. Valsts politika kultūras stabilitātes nodrošināšanā. Japāna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot valsts politikas nozīmi kultūras stabilitātes nodrošināšanā, prot raksturot Japānas valdības rīcību kultūras stabilitātes nodrošināšanā, atpazīst dažādu seno japāņu tradīciju izpausmes mūsdienās.
6. Kultūras stabilitāte. Ikebana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot analizēt attēlus, saskatot ziedu kārtošanas mākslas - ikebanas - principus.
7. Kultūras stabilitāte. Japāņu stila dārzs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot analizēt attēlus, saskatot japāņu stila dārza raksturīgās pazīmes.
8. Kultūras difūzijas jēdziena rašanās, kultūras difūzijas veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot nosaukt jēdziena "kultūras difūzija" rašanās laika posmu, zinātnieku, kurš pirmais sāka lietot šo terminu, prot atšķirt dažādus kultūras difūzijas veidus.
9. Heliocentriskais difuzionisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot heliocentriskā difuzionisma būtību, prot to raksturot, spēj nosaukt nozīmīgākos šīs teorijas atbalstītājus, spēj raksturot viņu uzskatus.
10. Akulturācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot akulturācijas būtību, prot raksturot attieksmi pret akulturāciju dažādos vēsturiskos laika posmos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kultūras mainīguma cēloņi 00:00:00 vidēja 5p. Izprot dabas vides izmaiņas ietekmi uz kultūru, izprot dabas vides ietekmi uz kultūras attīstību Latvijas teritorijā; prot raksturot jaunu uzskatu sistēmu izveidi sabiedrībā un tās ietekmi uz klutūras procesiem Latvijas teritorijā; prot raksturot grāmatu tiražēšanas principus līdz renesanses periodam, prot nosaukt grāmatu iespiešanas tehnoloģijas ieviesēju Eiropā, spēj raksturo šī izgudrojuma ietekmi uz kultūru; prot raksturot Pētera 1 reformas, kuras skar kultūras jomu.
2. Kultūras stabilitāte un nemainīgums 00:00:00 vidēja 9p. Prot raksturot janomami cilts ikdienu kā piemēru kultūras stabilitātei sabiedrības izolētības dēļ; prot raksturot janomami cilts uzskatus par pasaules uzbūvi; izprot islāma reliģijas nostādnes attiecībā pret mākslu, prot šīs mākslas pazīmes saskatīt attēlos; izprot dabas vides nemainīguma ietekmi uz kultūras noturību, prot raksturot Senās Ēģiptes kalendāru; izprot valsts politikas nozīmi kultūras stabilitātes nodrošināšanā, prot raksturot Japānas valdības rīcību kultūras stabilitātes nodrošināšanā, atpazīst dažādu seno japāņu tradīciju izpausmes mūsdienās; prot analizēt attēlus, saskatot ziedu kārtošanas mākslas - ikebanas - principus; prot analizēt attēlus, saskatot japāņu stila dārza rakturīgās pazīmes.
3. Kultūras difūzijas raksturojums 00:00:00 vidēja 6p. Prot nosaukt jēdziena "kultūras difūzija" rašanās laika posmu, zinātnieku, kurš pirmais sāka lietot šo terminu, prot atšķirt dažādus kultūras difūzijas veidus; izprot heliocentriskā difuzionisma būtību, prot to raksturot, spēj nosaukt nozīmīgākos šīs teorijas atbalstītājus, spēj raksturot viņu uzskatus; izprot akulturācijas būtību, prot raksturot attieksmi pret akulturāciju dažādos vēsturiskos laika posmos; prot raksturot kultūras pārņemšanas procesus, ņemot vērā to aktivitāti.