Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Dabas vides izmaiņas, jaunu uzskatu ieviešanas sabiedrībā ietekme uz kultūru 2♦
2. Sabiedrības iekšējās attīstības ietekme uz kultūru 1♦
3. Valsts politikas ietekme uz kultūras procesiem 2♦