Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Kultūras difūzijas jēdziena rašanās, kultūras difūzijas veidi 2♦
2. Heliocentriskais difuzionisms 1♦
3. Akulturācija 2♦
4. Kultūras pārņemšanas process 1♦