Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Jēdziena "elite" skaidrojums 1♦
2. Divi jēdziena "elite" skaidrojumi 4♦
3. Elitārie sporta veidi 1♦
4. Elitārās jeb augstās kultūras norises 2♦
5. Mecenātisms 2♦