Teorija

Uzdevumi

1. Divi jēdziena "elite" skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Elitārās jeb augstās kultūras norises

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Elitārie sporta veidi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Mecenātisms

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Galma mākslinieki - mūziķis, gleznotājs

Grūtības pakāpe: zema

4♦
6. Elitārās kultūras attīstība karaļa galmā viduslaikos

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Elitārā kultūra, to raksturojošie elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Elitārās kultūras vēsturiskā izveide

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli