Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Izglītība kā elitāra vērtība 1♦
2. Elitārās kultūras attīstība karaļa galmā viduslaikos 2♦
3. Galma mākslinieki - mūziķis, gleznotājs 4♦