Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons 2♦
2. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priesteris 3♦
3. Kristietība. Garīdzniecība. Romas katoļu baznīca. Priestera vizuālais tēls 1♦
4. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priestera amata tērpa elementi 3♦
5. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps 2♦
6. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps - amata zīmes, tērps 4♦
7. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskapa amata zīmes, tērpa raksturojums 3♦