Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Kristietība. Reformācijas sākums, reformatoru kopīgie uzskati 1♦
2. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas 2♦
3. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati 2♦
4. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes 4♦