Uzdevums:

4♦
Izlasi jautājumus! Atbilžu skaitļus ieraksti atbilstošajos lodziņos!
 
1 zvejnieki8 Andrejs15 uz Nāves jūras piekrasti 
22 pārpeldēt Jordānas upi
2 apustuļi9 Toms16   10
23 nolēkt no Jeruzalemes tempļa
3 turīgākie kopienas iedzīvotāji10 Jānis17   40 
24 bez ieročiem cīnīties ar lauvām
4 Svētais Gars
11 Jūda18   10025 cilvēks nedzīvo no maizes vien
5 Sātans12 Bartolomejs19 par zivīm  
26 cilvēka ticības izvēle ir brīva
6 Simons jeb Sīmanis
13 uz mežu 
20 par maizi 
27 cilvēkiem jāpielūdz tikai viens Dievs
7 Matejs
14 uz tuksnesi
21 par kviešiem 28 neviena no dotajām atbildēm nav pareiza
 
1. Kas pēc kristīšanas aizveda Jēzu uz tuksnesi?
 
2. Kā dēvēja Jēzus uzticamākos sekotājus?

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: