Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Prūšu pasaules uzskats, dominējošie dievi 2♦
2. Prūšu dievi 4♦
3. Prūšu svētvietas, priesteri, upurēšana 2♦
4. Seno lietuviešu pasaules uzskats, galvenais debesu dievs 2♦
5. Lietuviešu dievi, to darbības sfēras 4♦
6. Seno lietuviešu dievu vizuālais tēls 3♦
7. Seno lietuviešu uzskati par pēcnāves dzīvi; seno lietuviešu varoņi 2♦
8. Egle - čūsku karaliene 2♦