Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Senlatviešu pasaules uzskats, Pērkons 2♦
2. Senlatviešu galvenā dievība 2♦
3. Senlatviešu dievības, to raksturojums 4♦
4. Senlatviešu uzskati par dzīvi pēc nāves, Velna raksturojums 2♦
5. Eposs, teika par latviešu spēkavīriem 2♦