Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Protolītu teorijas pamatjēdzieni 1♦
2. Skābes un bāzes 1♦
3. Līdzvari heterogēnās sistēmās 1♦
4. Buferšķīdumi 1♦
5. Amfotērie protolīti 1♦