Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Oksidēšanās - reducēšanās jēdziens 4♦
2. Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumi 4♦
3. Elektroda standartpotenciāls 1♦
4. Oksidēšanās - reducēšanās vienādojumu sastādīšana 4♦